Baza legală
Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Hotărâre nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Memorandum privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public 
Anexă memorandum privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public
Solicitare informații de interes public
Pentru a solicita Departamentului pentru lupta antifraudă informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să completaţi formularul Solicitare informaţii de interes public
Persoanele cu atribuţii în aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
în relația cu persoanele fizice sau juridice: Ioana Camelia CĂRBUNARU, consilier în cadrul Direcţiei managementul informaţiilor 021.318.11.83
021.318.11.85 / int. 26
Monica DIACONEASA, consilier în cadrul Direcţiei managementul informaţiilor 021.318.11.83
021.318.11.85 / int. 31
în relația cu reprezentanții mass-media: Mihaela SUCIU, consilier în cadrul Serviciului relaţii mass-media, protocol şi registratură 021.318.11.81
021.318.11.85 / int. 25
Carmen-Gabriela RÂŞCANU, consilier în cadrul Serviciului relaţii mass-media, protocol şi registratură 021.318.11.81
021.318.11.85 / int. 25
Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001
Raportul anual privind aplicarea Legii 544/2001 2019 2018 2017 2016 2015 2014
în relația cu mass media PDF
DOC
PDF
DOC
PDF
DOC
PDF
DOC
PDF
DOC
PDF
DOC
în relația cu persoanele fizice sau juridice PDF
DOC
PDF
DOC

Buletin Informativ
Buletin informativ 2019 2018 2017 2016 2015 2014
PDF
DOC
PDF
DOC
PDF
DOC
PDF
DOC
PDF
DOC
PDF
DOC
Punct de informare-documentare al Departamentului

Documente cuprinzând informații de interes public furnizate din oficiu pot fi consultate, la cerere, la Punctul de informare-documentare al Departamentului situat în sediul din Bd. Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, București, cod poștal: 030015, la etajul 1, camera 117.

Contact: Ioana Camelia CĂRBUNARU, consilier în cadrul Direcţiei managementul informaţiilor 021.318.11.83
021.318.11.85 / int. 26
Monica DIACONEASA, consilier în cadrul Direcţiei managementul informaţiilor 021.318.11.83
021.318.11.85 / int. 31
Documente

Documente de interes public PDF DOC

Documente produse si/sau gestionate de DLAF PDF DOC

Reclamații administrative în baza dispozițiilor Legii nr. 544/2001

Pentru eventuale reclamaţii administrative, urmare unor cereri formulate în baza dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să descărcaţi şi să completaţi rubricile unuia dintre formularele-tip de mai jos:

Reclamaţie administrativă (întârziere/lipsă răspuns)
Reclamaţie administrativă (răspuns negativ)


Solicitările şi reclamaţiile administrative pot fi depuse sau transmise după cum urmează:

– personal sau prin poştă (adresa: B-dul Regina Elisabeta, nr. 3, sector 3, cod poştal 030015, Bucureşti);

– prin fax (la numărul 021-312 10 05);

– prin intermediul poştei electronice (la adresa contact.dlaf@antifrauda.gov.ro ).