Pentru a solicita Departamentului pentru lupta antifraudă informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să completaţi formularul Solicitare informaţii de interes public
Legea 544/2001
Normă metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001
Memorandum privind creșterea transparentei si standardizarea afisarii informatiilor de interes public 
Anexa memorandum
Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF

Raportul anual privind aplicarea Legii 544/2001 în anul 2017 PDF DOC

Documente de interes public PDF DOC

Documente produse si/sau gestionate de DLAF PDF DOC

 

Documente cuprinzând informaţii de interes public furnizate din oficiu pot fi consultate, la cerere, la Punctul de Informare-Documentare al Departamentului.
Pentru eventuale reclamaţii administrative, urmare unor cereri formulate în baza dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să descărcaţi şi să completaţi rubricile unuia dintre formularele-tip de mai jos:

Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (întârziere/lipsă răspuns)
Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (răspuns negativ)

Solicitările şi reclamaţiile administrative pot fi depuse sau transmise după cum urmează:

– personal sau prin poştă (adresa: B-dul Regina Elisabeta, nr. 3, sector 3, cod poştal 030015, Bucureşti);

– prin fax (la numărul 021-312 10 05);

– prin intermediul poştei electronice (la adresa contact.dlaf@antifrauda.gov.ro ).