• Raport anual al Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu privind protejarea intereselor financiare ale UE – Combaterea fraudei 2018 ( RO )
  • Raport anual al Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu privind protejarea intereselor financiare ale UE – Combaterea fraudei 2017 ( RO )
  • Raport anual al Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu privind protejarea intereselor financiare ale UE – Combaterea fraudei 2016 ( RO )