În temeiul art.7 alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicatăDepartamentul pentru lupta antifraudă – DLAF aduce la cunoștința publicului textul proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF.
Propunerile şi observaţiilereferitoare la proiect pot fi transmise în scris, până la data de 8 mai 2017, pe adresa Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF(Bd. Regina Elisabeta nr. 3, sector 3,  Bucureşti, cod poştal: 030015), pe fax (număr: 021 312 10 05) sau pe e-mail (transparenta@antifrauda.gov.ro). Persoană de contact: Roxana Chivoiu, consilier, Direcţia afaceri juridice, DLAF.

 1. Proiectul de LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF PDFDOC
 2. Expunerea de motive pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF PDFDOC
  Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, 27 aprilie 2017
 3. Proiectul de LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF – varianta actualizată după consultare publică PDF DOC
 4. Expunerea de motive pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF – varianta actualizată după consultare publică PDF http://old.antifrauda.gov.ro/img/word.gifDOC
  Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, 14 iunie 2017
 5. Proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAFPDF http://old.antifrauda.gov.ro/img/word.gifDOC
 6. Expunere de motive la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF PDF http://old.antifrauda.gov.ro/img/word.gifDOC
  Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, 24 august 2017