(Versiunea 2017) Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă,
pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2017 – 2023

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă, pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2017-2023.
Propunerile și observațiile referitoare la proiect pot fi transmise în scris, în perioada 7 aprilie – 7 mai 2017, pe adresa Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF (Bdul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal: 030015), pe fax (număr: 021 312 10 05) sau pe e-mail (transparenta@antifrauda.gov.ro). Persoană de contact: Simona STANCA, consilier, Direcția afaceri juridice, DLAF.

  1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă, pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2017 – 2023 PDF Description: Description: http://old.antifrauda.gov.ro/img/word.gifDOCX
  2. Strategia natională de luptă antifraudă, pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2017 – 2023  PDF DOCX
  3. Nota de fundamentare a Hotărârii Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă, pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2017 – 2023  PDF DOCX

În același timp, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF pune la dispoziția publicului, în perioada 7 aprilie – 7 mai 2017, un chestionar on-line(în limbile română și engleză),  beneficiind de platforma de consultare EUSurvey (https://ec.europa.eu/eusurvey).

Scopul chestionarului este obținerea de date privind gradul de cunoaștere a sistemului național de coordonare antifraudă și a măsurilor naționale de prevenire și combatere a fraudei în Româniaîn vederea definitivării Strategiei naționale de luptă antifraudă – SNLAF, document de politici publice, conturat cu aportul instituțiilor partenere, implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

Evaluarea rezultatelor chestionarului va fi postată pe pagina de Internet a DLAF(www.antifrauda.gov.ro).

Chestionar privind lupta antifraudă în România (RO / EN)

Evaluarea rezultatelor chestionarului on-line privind lupta antifraudă în România (RO /EN)- format DOCX sau (RO / EN)- format PDF


(Versiunea 2018) Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă,
pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2018 – 2023

  1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă, pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2018 – 2023  PDF DOCX
  2. Strategia natională de luptă antifraudă, pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2018 – 2023  PDF DOCX
  3. Nota de fundamentare a Hotărârii Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă, pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2018 – 2023 PDF DOCX