Conform prevederilor legale, orice persoană interesată poate solicita înscrierea în audienţă în limitele de competenţă, atribuţiile şi/sau obiectul de activitate ale instituţiei

Înscrierile în audienţă se vor face astfel:

1. la Registratura Departamentului, formular –tip pentru înscriere în audienţă va fi completat şi depus de către solicitant ( B-dul Regina Elisabeta, nr. 3, sector 3,
București, cod poștal 030015)

2. prin fax, formular – tip pentru înscriere în audienţă va fi completat şi transmis pe numărul de fax 021-312 10 05

3.prin e-mail , formular – tip pentru înscriere în audienţă, solicitantul va completa şi transmite prin e-mail (contact.dlaf@antifrauda.gov.ro) formularul de înscriere

Programarea audienţei se va face în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare.

Audienţele se vor acorda în zilele de luni şi joi, în intervalul orar 10:00 – 12:30 respectiv, 14:30 – 16:00.

Solicitanţii vor fi anunţaţi cu privire la data şi detaliile audienţei, în scris (exclusiv prin e-mail) sau telefonic, la adresa de corespondenţă sau numărul de telefon menţionate în solicitare.

Solicitanţii sunt rugaţi să comunice cel mai târziu cu 2 zile lucrătoare înaintea datei la care este programată audienţa asupra faptului că se află în imposibilitatea de a se prezenta, solicitând reprogramarea la o dată ulterioară, cât mai apropiată.

Dacă solicitantul nu se prezintă la ora şi data programată şi nu notifică în termen faptul că se află în imposibilitatea de a se prezenta, pentru o nouă înscriere în audienţă se va relua întreaga procedură.

Responsabil de gestionarea activității de soluționare a audiențelor : Marius Eugen BUDICĂ, consilier în cadrul Direcției managementul informațiilor(021.318.11.81; 021.318.11.85 / int. 10)