Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit OG nr.27/2002.
De asemenea, se clasează petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instituției, a conducerii acesteia sau a funcţionarilor publici.

Telefon: +40 21 318 11 85
Fax: +40 21 312 10 05
Email: contact.dlaf@antifrauda.gov.ro

Cadrul legal:

OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 

ATENȚIE
Pentru a sesiza actele si faptele de EVAZIUNE FISCALĂ, FRAUDĂ FISCALĂ ŞI VAMALĂ, contactaţi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (Tel Verde: 0800 800 085, telefon: 0040-21-319.97.50, telefon centrală: 0040-21-387.10.00, 0040-21-310.68.20/ interior 2353, email: petitii.anaf@mfinante.ro,
http://www.antifrauda.ro/Sesizeaz%C4%83-o-fraud%C4%83-c-25.html