Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit OG nr.27/2002.
De asemenea, se clasează petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instituției, a conducerii acesteia sau a funcţionarilor publici.

Cadrul legal:

OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 “.