DLAF

Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, Andrei-Atila Luca CHENDI, participă în data de 24 septembrie, la reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei – GAF, din cadrul Consiliului Uniunii Europene.
Cu ocazia reuniunii, vor fi supuse discuțiilor Raportul de activitate pentru anul 2018 al Comitetului de Supraveghere OLAF, precum și Raportul Oficiului European de Luptă Antifraudă, aferent perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2018.