Andrei Chendi gaf

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a exercitat președinția Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF), din cadrul Consiliului Uniunii Europene. Pe parcursul a șase reuniuni, președinția DLAF a finalizat un dosar legislativ și alte două nelegislative. Primul și cel mai important dosar al Grupului a vizat modificarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF. Pentru acest dosar, președinția DLAF a obținut mandat de negociere cu Parlamentul European. În lupta împotriva fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, alături de EPPO, Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF își va continua activitatea, cu armonizarea competențelor sale la noile atribuții de investigare penală ale EPPO.

Președinția DLAF a acordat atenție politicilor antifraudă europene, punând în discuția statelor membre două dosare nelegislative: Raportul special al Curții de Conturi Europene nr. 01/2019: Combaterea fraudei legate de cheltuielile UE: este necesar să se acționeze și Strategia antifraudă a Comisiei: acțiuni intensificate pentru protecția bugetului UE (COM(2019) 196 final). Ambele dosare au fost abordate atât în cadrul evoluțiilor de operaționalizare a EPPO, cât și în contextul elaborării următorului Cadru Financiar Multianual post -2020. Astfel, în cadrul GAF s-au adoptat concluzii față de Raportul special al Curții de Conturi Europene nr. 01/2019 și s-au finalizat discuțiile între statele membre și Comisie în ceea ce privește Strategia antifraudă a Comisiei.

În perioada 18 – 19 martie, DLAF a organizat la București conferința cu titlul Reuniunea partenerilor antifraudă din statele membre UE,  în cadrul unui proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020. Evenimentul a reunit 90 de participanți, reprezentanți ai serviciilor de coordonare a luptei antifraudă (AFCOS) din toate statele membre, magistrați care au instrumentat dosare de nereguli sau fraudă cu fonduri europene, oficiali europeni ai OLAF și EUROJUST, reprezentanți ai mediului academic din România, ai autorităților de management FESI din România, precum și reprezentanți ai altor instituții naționale partenere DLAF. Reuniunea a facilitat schimbul de informații și bune practici în domeniul luptei împotriva fraudei ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Pe parcursul evenimentului au fost abordate tematici antifraudă de interes european, în special din perspectiva viitoarei cooperări dintre Statele Membre, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetul European (EPPO) și EUROJUST.

La finalul mandatului, președintele Grupului de luptă antifraudă – GAF din cadrul Consiliul Uniunii Europene, șeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, Andrei-Atila-Luca CHENDI, a predat ștafeta reprezentanților Președinției Finlandei.