1. Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, cu modificările şi completările ulterioare. (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128450)

2. H.G. nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130571)

3. Legea nr. 34/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/146133)

4. Legea nr. 38/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/146135)

5. Legea nr. 18/2008 pentru aderarea României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg pe 26 octombrie 2004.
(http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90000)

6. Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.(http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/86695)

7. O.U.G. nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, abrogat la data 11 februarie 2009 de Ordonanţă de urgenţă 3/2009, repus în vigoare la data 17 decembrie 2009 prin Legea 379/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/62431)

8. LEGE nr. 206 din 8 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/219712)

Nereguli care afectează interesele financiare ale UE

1. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701)

2. H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.66/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/137089)

Infracţiuni care afectează interesele financiare ale UE

1. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.
(http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361)