DLAF

Joi, 20 iunie, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF prezidează cea de-a șasea reuniune din 2019 a Grupului de lucru pentru combaterea fraudei – GAF, din cadrul Consiliului Uniunii Europene.
Cel mai important subiect aflat pe agenda reuniunii este discutarea amendamentelor Parlamentului European la propunerea de Regulament a Parlamentului și Consiliului pentru modificarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013.
Pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, DLAF deține președinția Grupului de lucru pentru combaterea fraudei – GAF, din cadrul Consiliului Uniunii Europene.