DLAF

Marți, 21 mai, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF prezidează cea de-a cincea reuniune din 2019 a Grupului de lucru pentru combaterea fraudei – GAF, din cadrul Consiliului Uniunii Europene.
Cel mai important subiect aflat pe agenda reuniunii este propunerea de Regulament al Parlamentului și Consiliului pentru modificarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013.
Pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, DLAF deține președinția Grupului de lucru pentru combaterea fraudei – GAF, din cadrul Consiliului Uniunii Europene.