DLAF

În perioada 28 octombrie – 1 noiembrie, trei studenți ai Facultăţii de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) efectuează un stagiu de practică, la sediul Departamentului de luptă antifraudă – DLAF. Tinerii sunt studenți în anul al II-lea ai masterului „Integritate Publică și Politici Anticorupție”.
Studenții vor avea posibilitatea să fie instruiţi în legătură cu modalităţile de funcţionare administrativă ale DLAF şi să afle informații despre rolul său central ca instituţie de contract cu Uniunea Europeană în domeniul protecţiei intereselor financiare comunitare în România. De asemenea, vor afla despre mecanismele de colaborare ale DLAF cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi despre importanţa pe care DLAF o acordă prevenţiei fraudării fondurilor europene.
Stagiul este realizat în baza unui acord între DLAF şi SNSPA şi are drept obiectiv creșterea nivelului de pregătire a studenților, în vederea corelării competențelor dobândite în procesul educațional cu cerințele pieței muncii.
Menționăm că primul stagiu de practică a avut loc în anul 2017, când DLAF și SNSPA au semnat prima convenție cadru de colaborare.
Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF susține, prin educaţie, dimensiunea preventivă a activităţii sale în ceea ce priveşte fraudele împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.