Internship_Studenti_FacDreptBuc_SediulDLAF_CropII

În perioada 13 – 17 ianuarie 2020, cinci masteranzi ai programului de master „Dreptul internațional și al Uniunii Europene”, din cadrul Facultăţii de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” București, efectuează un stagiu de practică, la sediul Departamentului pentru luptă antifraudă – DLAF.
Masteranzii vor avea posibilitatea să fie instruiţi în legătură cu modalităţile de funcţionare administrativă ale DLAF şi să afle informații despre rolul său central ca instituţie de contact cu Uniunea Europeană în domeniul protecţiei intereselor financiare comunitare în România. De asemenea, vor afla despre mecanismele de colaborare ale DLAF cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi despre importanţa pe care Departamentul o acordă prevenţiei fraudării fondurilor europene.
Stagiul este realizat în baza unui acord între DLAF şi Facultatea de Drept din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” București şi are drept obiectiv creșterea nivelului de pregătire a studenților, în vederea corelării competențelor dobândite în procesul educațional cu cerințele pieței muncii.
Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF susține, prin educaţie, dimensiunea preventivă a activității sale în ceea ce privește fraudele împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.