DLAF

Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, secretarul de stat Bogdan Ionuț DINȚOI, participă în data de 5 decembrie, la Bruxelles, la reuniunea grupului Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities din cadrul Comitetului consultativ pentru coordonare în domeniul combaterii fraudei (COCOLAF).
Pe agenda reuniunii se află teme precum „Sistemul de Management al Neregulilor” și „Raportul anual cu privire la Articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)”.
Evenimentul, organizat anual de către OLAF, reunește autoritățile naționale responsabile cu raportarea fraudelor și neregulilor și un număr de structuri din cadrul Comisiei Europene, implicate în activitatea de analiză a raportărilor efectuate de statele membre.
Grupul Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities, din cadrul COCOLAF, stabilește direcțiile de acțiune și cadrul pentru „Raportul anual al Comisiei privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (Raportul PIF)”, reglementările privind raportările sectoriale ale neregulilor, „Sistemul de Management al Neregulilor (IMS)”, analiza statistică a cazurilor de nereguli.