DLAF

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF participă joi, 7 noiembrie, la Bruxelles, la reuniunea grupului Fraud Prevention din cadrul Comitetului consultativ pentru coordonare în domeniul combaterii fraudei (COCOLAF).
Printre subiectele înscrise pe agenda evenimentului se află „Strategia Anti-Fraudă a Comisiei Europene” și „Raportul privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (PIF) pentru anul 2018”.
Reuniunea se organizează de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) anual și reprezintă un forum de dezbatere pentru autoritățile naționale din statele membre și Comisia Europeană. Scopul acesteia îl reprezintă schimbul de experiență și bune practici în domenii precum: evaluarea riscurilor de fraudă, tipologii de fraudă, strategii, politici și măsuri antifraudă la nivel național sau sectorial, rolul autorităților în prevenirea, detectarea și combaterea fraudei.
Datorită rolului pe care îl îndeplinește, ca instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și Serviciu de Coordonare a Luptei Antifraudă în România (Antifraud Coordination Service – AFCOS), DLAF participă în mod frecvent la aceste întâlniri.