DLAF

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, participă marți, 14 mai, la Bruxelles, la reuniunea Grupului de lucru Raportarea şi analiza fraudelor şi ale altor nereguli din cadrul Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF).

Discuțiile de pe agenda reuniunii sunt: raportul anual PIF 2018, chestionarul pentru Raportul PIF 2019, analiza privind neregulile cu privire la regulile achizițiilor publice, Sistemul de Management al Neregulilor – IMS: progrese.
În calitatea sa de instituţie de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de Serviciu de Coordonare Antifraudă (AFCOS) în România, DLAF participă în mod regulat la reuniunile COCOLAF şi ale grupurilor sale de lucru.