DLAF

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF participă joi, 3 octombrie, la evenimentul organizat de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Asistență Tehnică – sprijin pentru proiectele finanțate din fonduri europene. Prin această acțiune, reprezentanții MFE își propun să promoveze realizările din cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică. Evenimentul face parte din proiectul Sprijin pentru realizarea evenimentelor din Planul de Comunicare pentru Instrumente Structurale 2014 – 2020, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POAT 2014 – 2020.
La reuniune sunt invitați reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Unității de Implementare a proiectelor finanțate din POC (MFE), Autorității de Management POIM.