Un reprezentant al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF participă vineri, 28 iunie, la dezbaterea organizată de Agenția Națională de Integritate și Transparency International România în cadrul proiectului LINC – creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate.
Consultările din cadrul întâlnirii au ca scop finalizarea procedurilor de identificare a indiciilor de conflicte de interese și incompatibilități, elaborate de către experții din cadrul celor două entități, urmând ca acestea să fie transmise spre implementare tuturor instituțiilor interesate, în vederea atingerii dezideratelor stabilite în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020.