DLAF

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF participă la Bruxelles, în perioada 20-21 iunie, la conferința ”The protection of the Financial Interests in the EU: Cooperation between OLAF, Judicial Authorities and Law Enforcement Services”, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF.

Obiectivul conferinței este crearea unei platforme de networking care să faciliteze, pe viitor, schimbul de informații și asistență operațională, între reprezentanții instituțiilor cu atribuții în aplicarea legii și cei ai autorităților specializate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Vor avea loc ateliere de lucru interactive și se vor prezenta studii de caz, cu o atenție deosebită acordată anul acesta cooperării între organismele relevante de aplicare a legii în UE: OLAF, EPPO (Parchetul European), Europol și Eurojust.

În cadrul reuniunii, vor lua cuvântul directorul general al OLAF și directorul interimar al EPPO, directori din cadrul OLAF, reprezentanți ai mediului academic și ai parchetelor din statele membre.

La eveniment participă reprezentanți ai parchetelor și structurilor de poliție din statele membre, statele candidate, potențiale state candidate, precum și agenții sau alte organisme ale UE, cu care OLAF are bune relații de cooperare.