DLAF

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF participă marți, 21 mai, la conferința de prezentare a proiectului LINC – creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate. Proiectul este implementat de Agenția Națională de Integritate și co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate în cadrul autorităților administrației publice centrale și al Parlamentului.