DLAF

Comisia Europeană a adoptat, în data de 29 aprilie 2019, Strategia antifraudă a Comisiei: acțiuni intensificate pentru protecția bugetului UE, document care propune îmbunătățirea modalităților de detectare, sancționare și prevenire a fraudei cu fonduri europene.
Pentru mai multe informații, accesați următoarele link-uri: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/2019_commission_anti_fraud_strategy_en.pdf, https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/2019_commission_anti_fraud_strategy_action_plan_en.pdf, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2080_en.htm.